Prejsť na obsah

Blog

…a my sem chceme pritiahnuť inovatívne spoločnosti?

Ak budú občania a firmy v 21. storočí odkázaní na nefunkčné systémy štátu, ťažko môžme čakať, že sa k nám pohrnú inovatívne projekty a spoločnosti.

Druhá polovica decembra predstavuje v živote väčšiny podnikateľov pomerne špecifické obdobie. 

Na jednej strane je toto obdobie veľmi príjemné, charakteristické bilancovaním končiaceho sa hospodárskeho obdobia, návštevami obchodných partnerov a poďakovaním zamestnancom za ich prácu v uplynulom roku. 

Na strane druhej je toto obdobie veľmi náročné na administráciu. Všetko totiž musí klapnúť. Načas a na 100%. Rozbory končiaceho sa hospodárskeho obdobia a plány na nadchádzajúce hospodárske obdobie musia mať kompetentní načas a v stanovenej kvalite. Všetky audity musia prebehnúť načas a podľa možnosti bez výhrady zo strany audítora. A nakoniec daňové priznanie musí byť zostavená kvalitne, načas a samozrejme opäť načas musí byť zaplatená aj príslušná daň. Vyhovárať sa totiž na vysokú mieru fluktuácie vo firme, dlhodobú PN-ku účtovníčky, či hackerský útok pred orgánmi štátu neobstojí. V prípade akéhokoľvek zlyhania Vás okamžite čaká penále, zhoršenie ratingu spoľahlivosti, či exekúcia. 

No a do tretice je koniec kalendárneho roka veľmi vtipné obdobie. Obdobie, kedy sú vyhlasované rebríčky rôznych kuriozít. Tak napríklad za byrokratický nezmysel tohto roka bola vyhlásená povinnosť registrácie rodných čísel spoločníkov a štatutárnych zástupcov do obchodného registra.      

Možno si poviete, šľak tam traf aj nejaký obchodný register. Ale ja som včera výpis z tohto registra potreboval. Áno, presne ten, ktorý si na tri kliky nájdem na stránke orsr.sk. Ibaže ja som potreboval výpis použiteľný na právne účely. Žijem síce v krajine, ktorá „investovala“ miliardy do elektronizácie verejnej správy, som držiteľom dokladu totožnosti so zaručeným elektronickým podpisom, napriek tomu som musel sadnúť do auta a ísť si ten výpis fyzicky vyzdvihnúť. Ešteže nemusím ísť na súd, ako voľakedy, zašomral som si po ceste a vybral sa na pracovisko Slovenskej pošty. To som ešte netušil, že systém poskytovania služieb štátu je mimo prevádzky. Moja otázka, že za aký čas systém nabehne, miestne pracovníčky evidentne dobre pobavila. Vraj v tomto roku to už určite nebude. Zaprial som teda dámam zo Slovenskej pošty úspešný vstup do nového roka a vybral sa k notárovi, dúfajúc, že mi výpis vystaví on. Žiaľ, nepochodil som. Ani notári momentálne prístup do registra nemajú. 

Slovensko je rozlohou i počtom obyvateľov malá krajina. Má výbornú polohu, stále modernejšiu infraštruktúru a v mnohých oblastiach disponuje veľmi kvalitným až unikátnym know-how. Toto všetko Slovensko predurčuje na to, aby sa stalo európskym laboratóriom inovácií a kolískou inovatívne zameraných spoločností. Ak však budú občania a firmy v 21. storočí odkázaní na nefunkčné systémy štátu, bude to mať dva následky. Po prvé, žiadne inovatívne projekty, alebo spoločnosti o Slovensko ani len nezakopnú a po druhé, miliardy „investované“ do digitalizácie štátnej správy a do komunikácie štátu s občanom budú naozaj len miliardami vyhodenými do koša. Pritom v tomto prípade by stačilo tak málo. Stačilo by, aby údaj zverejňovaný na štátom spravovanej stránke bolo možné považovať za právne použiteľný. 

Nuž čo. Ostáva mi iba zaželať Slovenku úspešný vstup do nového roka a menej podobných lapsusov. Inak tu posledný zhasne.