Prejsť na obsah

Blog

Slovensko – krajina s najpríťažlivejším podnikateľským prostredím v Európe

Zdravé verejné financie a primeraný hospodársky rast sú podmienkou zníženia napätia v spoločnosti.

Slovensko si počas svojej pomerne krátkej histórie zažilo hospodársky úspešnejšie i menej úspešné obdobia.  V súčasnosti krajina nezažíva najlepšie časy.

Dôsledkom objektívnych dôvodov, akými sú pandémia, bezprecedentná miera inflácie, či konflikt na Ukrajine, je spoločnosť prirodzene vystrašená, unavená a ekonomicky vyčerpaná.

Okrem toho individuálne zlyhania konkrétnych predstaviteľov štátu viedli k zásadnému zhoršeniu stavu verejných financií.

Je preto bezpodmienečne nutné stabilizovať hospodársku situáciu a vytvoriť dobré predpoklady pre efektívnu konsolidáciu verejných financií. Jedine zdravé verejné financie a primeraný hospodársky rast totiž povedú k zníženiu napätia v spoločnosti. A práve to by v súčasnosti malo predstavovať najväčšiu výzvu pre čelných predstaviteľov krajiny.

Základným predpokladom pre hospodársku stabilizáciu a konsolidáciu verejných financií je také podnikateľské prostredie, ktoré dokáže v maximálnej miere využiť potenciál krajiny a významne tým akcelerovať jej hospodárstvo. Naopak, zanedbávanie tejto oblasti spôsobuje významné prekážky v rozvoji podnikania. Dôsledkom takéhoto stavu je útlm hospodárstva a zaostávanie krajiny v  medzinárodnom porovnaní.    

V sérii krátkych článkov sa pokúsim čitateľovi podrobne predstaviť atribúty konkurencieschopného podnikateľského prostredia a môj osobný recept na to, ako je možné na Slovensku vybudovať najpríťažlivejšie podnikateľské prostredie v Európe.

Verím, že táto séria blogov môže poslúžiť ako zrkadlo súčasného stavu podnikateľského prostredia, aj ako návod pre jeho postupné zlepšovanie. Ak tieto články vyvolajú motiváciu čitateľov prinášať ďalšie podnety, alebo dokonca, ak oslovia záujemcov o zapojenie sa do procesu zavádzania navrhovaných opatrení, potom bol čas venovaný tvorbe týchto článkov využitý rozumne.