Prejsť na obsah

Podnikateľ

Voľnosť a sloboda ma sprevádzajú celým životom. V mladosti som si ich užíval najmä prostredníctvom rôznych voľnočasových aktivít. Bolo preto prirodzené hľadať spôsob, ako by ma tieto hodnoty dokázali sprevádzať aj profesionálnym životom. Podnikanie a investovanie mi dokázali poskytnúť presne tú mieru voľnosti a slobody, ktorú som hľadal.

Podnikateľ

Rolu typického podnikateľa som si zažil naplno

Rolu typického podnikateľa som si zažil naplno medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom svojho života. Spolu so sestrami som na zelenaj lúke vybudoval regionálne obchodné zastúpenie značky ŠKODA AUTO v Michalovciach. V rámci tohto projektu som mal možnosť participovať na všetkých podstatných fázach života spoločnosti. Prešiel som si etapou investičnej výstavby. Bol som pri nábore prvých zamestnancov. Neskôr pri prvotnom zavádzaní systémov. Zastrešoval som komunikáciu a kooperáciu s dodávateľmi. Vyvrcholením celého nášho pôsobenia bolo zabezpečenie hladkého priebehu due deligence zo strany medzinárodnej korporácie, ktorá nakoniec naše aktivity prevzala.

V roku 2009 som založil investičnú spoločnosti Helens

V roku 2009 som založil investičnú spoločnosti Helens. Ide o rodinnú investičnú spoločnosť holdingového charakteru, ktorá sa špecializuje výlučne na investície realizované na vlastný účet. Biznis spoločnosti Helens stojí na dvoch nohách. Prvou sú investície realizované na akciových a menových trhoch. Druhou oblasťou pôsobenia spoločnosti Helens je participácia na equity financovaní perspektívnych slovenských projektov.