Prejsť na obsah

Blog

Ako zo Slovenska vybudovať Estónsko

Donedávna súčasť Sovietskeho zväzu. Dnes európske laboratórium smart riešení. Estónsko – svetový líder startupovej scény. 

Ak by ste v Európe hľadali inšpiratívnu krajinu, Estónsko by určite bolo vhodným kandidátom. Táto malá pobaltská krajina bola ešte donedávna súčasťou Sovietskeho zväzu. Dnes je členom Európskej únie, NATO, OECD a od roku 2011 aj členom eurozóny. S počtom obyvateľov na úrovni 1,3 milióna je Estónsko jednou z najmenších európskych krajín. Napriek tomu, v celosvetovom rebríčku tisícky najlepších miest pre život, sa v maličkom Estónsku nachádzajú hneď štyri mestá. Estónsko je svetovým centrom inovácií, digitálnym lídrom Európy, laboratóriom smart riešení a príkladom moderne spravovanej krajiny.

S viac ako  1300 registrovanými startupmi je Estónsko svetový líder v oblasti startupovej scény. Okrem toho, že je v Estónsku registrovaných najviac startupových spoločností v pomere k počtu obyvateľov, je krajina svetovým lídrom aj v objeme valuácie per capita a s hodnotou takmer dvetisíc Eur aj lídrom v ukazovateli výšky raisovaného kapitálu na obyvateľa. V súčasnosti v krajine pôsobí deväť „Unicorns“, čo sú startupové spoločnosti s valuáciou presahujúcou jednu miliardu a dokonca jeden „Dekacorn“, teda spoločnosť s valuáciou presahujúcou desať miliárd. 

Spoločnosti zaraďované do startupovej scény vygenerovali v roku 2021 tržby v objeme 1,4 miliardy Eur pri medziročnom raste  viac ako 77%. Podiel startupov na HDP činil viac ako 3% a vzniklo vďaka nim viac ako 10 tisíc pracovných miest. To znamená, že približne každý 64 občan Estónska v roku 2021 pracoval v startupovom prostredí. Priemerná mzda v tejto sfére predstavovala 1,9 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a štát na dani z príjmov fyzických osôb pôsobiacich v startup spoločnostiach vybral v minulom roku 125 miliónov Eur.  

Poďme sa preto spolu pozrieť, kde tkvie úspech tejto malej pobaltskej krajiny, v mnohom pripomínajúcej Slovensko.

Estónsko dokázalo excelentne využiť všetok svoj potenciál. Krajina sa nachádza sa na spojnici bohatých škandinávskych štátov s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Je tiež vstupnou bránou na trh EÚ. Estónsko dokázalo využiť pozostatky socialisticky riadenej ekonomiky (ako sú nízka úroveň verejného dlhu a vysoká miera investičného dlhu) vo svoj prospech. Vízia podporovaná naprieč celým politickým spektrom, opierajúca sa o kvalitné ekonomické fundamenty a podporu zo strany Európskych partnerov, vytvorila dobrý základ pre vybudovanie modernej krajiny. Úspech Estónska stojí na pilieroch demokracie, flexibilne a transparentne fungujúcich inštitúcií, dôveryhodného právneho systému a vysoko konkurencieschopného hospodárstva. 

Ako poznamenáva Eve Peeterson, Estónsko je dnes krajinou digitálnych podpisov, v ktorej je viac ako 99 % vládnych služieb dostupných z pohodlia domova. Je to krajina, v ktorej si dokážete zaregistrovať obchodnú spoločnosť do 15 minút. Estónsko je tiež vlajkovou loďou konkurencieschopnosti v rámci krajín OECD. Môže sa pochváliť najjednoduchším a najtransparentnejším daňovým režimom a bola prvou krajinou v rámci OECD, ktorá zaviedla rovnú daň.

V oblasti startupovej scény tkvie úspech Estónska v kombinácia dôveryhodného právneho systému, efektívne a transparentne fungujúcich inštitúcií a inovatívnych prvkov podpory (ako napr. nulová sadzba korporátnej dane z príjmov na všetok reinvestovaný zisk).

Silnú koncentráciu startupov podporuje veľmi efektívna a transparentne fungujúca sieť komunitných organizácií. K dispozícii je viac ako 150 podporných organizácií, ktoré, na rozdiel od Slovenského modelu podpory pripomínajúceho viac chaos ako organizáciu (MIRRI, MŠVV, MH, APVV), dokážu veľmi efektívne kooperovať.

Ďalšou dôležitou oblasťou, na ktorú sa Estónsko zameralo, bolo aktívne prilákanie talentovaných ľudí zo zahraničia. Cieľom programu Startup Visa bolo umožniť zakladateľom startupov premiestniť svoje projekty do Estónska a využívať celý rad výhod krajiny ponúkajúcej e-Residency. Vďaka tomu dnes až 25 % zakladateľov estónskych startupov pochádza zo zahraničia. To do ekosystému vnáša dôležitý prvok rozmanitosti.

Estónsko svoju transformáciu zvládlo na jednotku. Je dôkazom toho, že blahobyt a excelentnosť možno dosiahnuť jedine húževnatosťou a poctivým prístupom. Estónsko má so Slovenskom veľa spoločného. V mnohom by mu však právom mohlo byť vzorom.

Zdroj: dealroom.co