Prejsť na obsah

Kvalitné základy
dokážu aj v neistej
dobe ochrániť
investíciu

Prijať investičné rozhodnutie chce za každých okolností istú mieru odvahy a kompetencie. V období extrémnej miery neistoty sa investori často uchyľujú ku kreatívnym, často až kurióznym metódam rozhodovania. Ja som však v princípe tradičný investor. Som presvedčený o tom, že kvalitné fundamenty sú práve to, čo dokáže aj v neistej dobe ochrániť investíciu.

Ako súkromná osoba participujem na niekoľkých projektoch. Som partnerom jednej maklérskej spoločnosti zameranej na osobné investície a finančné poradenstvo. Ide o mladú, avšak veľmi progresívne napredujúcu spoločnosť, ktorá v súčasnosti disponuje sieťou približne 300 maklérov. Okrem toho aktuálne participujem na príprave sociálneho podniku zameraného na oblasť prvovýroby.

Portfólio mojich súkromných investícií je tvorené výlučne „dlhými pozíciami“ vybraných titulov zastúpených v indexe S&P 500. Najväčšie zastúpenie majú tituly z oblasti bankovníctva, energetiky a komunikácií. V menšej miere sú zastúpené technologické tituly.