Prejsť na obsah

Investor

So svetom investícií som sa začal zoznamovať niekedy počas štúdia na gymnáziu. Vtedy sa mi dostala do rúk dvojzväzková publikácia amerických autorov Samuelsona a Nordhausa – Ekonómia. Prvé papiere do svojho portfólia som získal ako darček k svojim 18. narodeninám od svojich starých rodičov. Boli to ich akcie z kupónovej privatizácie.

Investor

Začínal som na Slovensku

Prvé investície som realizoval na slovenskom trhu. V tom čase som nakupoval výlučne akcie slovenských podnikov, neskôr aj Dlhopisy FNM. Niekedy okolo roku 2000 sa mi podarilo sceliť prvý väčší balík akcií. Neskôr som výmenou Dlhopisov FNM získal podiel vo významnom potravinárskom producentovi. Napriek tomu, že z pohľadu ochrany investícií to bola skutočne riskantná doba, veril som, že štát dokáže garantovať aspoň elementárnu ochranu akcionárskych práv. Bol som tiež presvedčený o výraznom prínose strategických investorov do odštátnených spoločností.

Dnes obchodujem vo svete

Dnes obchodujem na viacerých svetových burzách, najaktívnejší som však v Prahe. Spravujem dve firemné portfóliá. Portfólio dlhodobých investícií je zložené z malého počtu dividendových titulov. Portfólio denných obchodov je viac diverzifikované a okrem dlhých pozícií obsahuje i pozície nakrátko.

Aktívne vyhľadávam investičné príležitosti

Približne pred siedmimi rokmi som za začal obzerať po investičných možnostiach, ktoré ponúka tuzemská startupová scéna. Odvtedy aktívne vyhľadávam perspektívne projekty, ktoré dávajú zmysel a pri ktorých dokážeme byť nápomocní. Doteraz sa nám podarilo participovať na piatich zaujímavých projektoch, pričom už máme za sebou aj prvé exity.